Volume 3 Issue 1 Article 4

Nutrients and Cucurbita Eaten from The Seed

Writer(s): Şerife Bayram 1, Eda Güneş 2,

The importance of nutritional support is increasing in determining the effectiveness of some nutrients used in nutrition or herbal products that are considered medically important in the prevention and treatment of diseases, providing consumer awareness and protecting our health. In this review, firstly information is given about pumpkin species and seeds eaten; the amount of these products in terms of nutritional support and living organisms. Pumpkin, seed, oil, seeds and wastes were evaluated with a different perspective.Keyword(s): a:3:{i:0;s:9:"Cucurbita";i:1;s:28:"Nutrition and its Importance";i:2;s:9:"Oil Seeds";},

 • [1] Mani, I., Kurpad, A.V., 2016. Hint diyetlerinde yağlar ve yağ asitleri: ciddi iç gözlem zamanı. Hint Tıbbi Araştırma Dergisi, 144(4), 507
 • [2] Dalkıran, G., 2014. Kabak Çekirdeğinden Enzimatik Sulu Ekstraksiyon Ile Yağ Eldesi Ve Yüzey Aktif Madde Kullanımının Yağ Verimine Etkisi, Yük. Lis. Tez.
 • [3] Habib, A., Biswas, S., Siddique, A., H., Manirujjaman, M., Uddin, B., Hasan, S., Rahman, M., 2015. Nutritional and lipid composition analysis of pumpkinseed (Cucurbita maxima Linn.). Journal of Nutrition and Food Sciences, Vol. 5(4), 1.
 • [4] Sunulu, S., Yağcıoğlu, M. 2014 Çerezlik Kabak Raporu.
 • [5] Fidan, S. 2014. Türkiye’de Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği, Çerezlik Kabak Çalıştayı, Syf; 58-68.
 • [6] Güneş, R., Aşkın, B. 2016. Karpuz Çekirdeği Yağının Kimyasal Özellikleri Ve Besin İçeriği. Gıda, 41(1), 37-44.
 • [7] Yanmaz, R., Düzeltir, B. 2003. Çekirdek kabağı yetiştiriciliği. Popüler Bilim Dergisi, 11(123), 22- 24..
 • [8] Sevengör, Ş., Ertekin, F., Yaşar, F., Kuşvuran, Ş., Yücer, M., Ellialtıoğlu, Ş. 2011. Hidroponik Kültürde ve Doku Kültüründe Uygulanan Tuz Stresinin Tuza Tolerant ve Duyarlı Yerel Kabak Genotiplerinde Antioksidatif Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
 • [9] Yılmaz, Ş., Kökten, K., Kaplan, M., Uçar, R. 2015. Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Atıklarının Hayvan Beslemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 79–82, 2016.
 • [10] Perez Gutierrez, R. M. 2016. Review of Cucurbita pepo (pumpkin) its phytochemistry and pharmacology. Medicinal chemistry, 6(1), 12-21.
 • [11] Aydın, E. 2014. Balkabağı (Cucurbitan Moschata) Unu Katkısının Bisküvinin Antioksidan Aktivite Ve Besinsel Kalitesine Etkileri, Yük. Lis. Tez.
 • [12] Borhade, S. 2012. Extraction and characterisation of pumpkin (Cucurbita mixta) seedoil. Life sciences Leaflets, 7, 45-49.
 • [13] Özer, H., Pekşen, A. 2018. Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 4(2), 143-148.
 • [14] Oboh, I. O., Aluyor, E. O. 2009. Luffacylindrica-an emergingcashcrop. AfricanJournal of AgriculturalResearch, 4(8), 684-688.
 • [15] Tyagi, N., Sharma, G. N., Hooda, V. (2012. Phytochemical and pharmacological profile of Lagenariasiceraria: an overview. Int. Res. J Pharm, 3(3), 1-4.
 • [16] Yamaç, M. 2017. Türkiye Su Kabağı (Lagenarıa Sıcerarıa) Genetik Kaynaklarından Seçilmiş Olan Su Kabağı Genotiplerinin Tuzlu Koşullar Altında Karpuza Anaçlık Potansiyellerinin Belirlenmesi, Yük. Lis. Tez.
 • [17] Doğancı, E. 2018. Farklı Su Kabağı (Lagenaria Siceraria) Genotiplerinin Azot Etkinlik Bakımından Agronomik, Fizyolojik Ve Morfolojik Karakterizasyonu Ve Karpuza Anaçlık Potansiyellerinin Belirlenmesi, Yük. Lis. Tez.
 • [18] Alçay, A. Ü., Yalçın, S., Bostan, K., Dinçel, E. 2015. Orta Asya’dan Anadolu’ya kurutulmuş gıdalar. ABMYO Dergisi, 40, 83-93.
 • [19] Yazıcı, S. 2016. Taze ve Kuru İncir Çekirdeklerinin Fiziksel ve Kimyasal Kompozisyonları, Yük.Lis.Tez.
 • [20] Can, S. 2018. Amerika Domates Genetik Kaynakları Merkezinden Temin Edilen Domates Hatlarının Fusarıum Etmenlerine (Fusarium OxysporumF.Sp. Lycopersici ve Fusarium OxysporumF.Sp. Radicis-Lycopersici) Karşı Dayanıklılık Reaksiyonlarının Belirlenmesi, Yük. Lis. Tez.
 • [21] Özen, F., 2018. Bazı Biber Çeşitlerinin Cucumber Mosaic Virus(Cmv) İle TobaccoMosaicVirus(Tmv)Enfeksiyonlarına Karşı Reaksiyonlarının ve Virüslerin Biber Gelişme Parametrelerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, Yük. Lis. Tez.
 • [22] Coşkun, A., 2012. Bazı Yazlık Kabak (Cucurbita Pepo L.) Çeşitlerinde Arbuskülern Mikorhizal Fungus (Amf) Uygulamasının Kabak Sarı Mozaik Virüsü (ZucchiniYellowMosaicPotyvirus - Zymv)’ Ne Etkileri, Yük. Lis. Tez.
 • [23] Sever, S., 2018. Patlıcan Esaslı Alternatif Çerez Gıdaların Geliştirilmesi,Yük. Lis.Tez.
 • [24] Uzar, Y., 2019. Bazı Fasulye (PhaseolusVulgaris L.) Genotiplerinin Morfolojik Ve Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yük. Lis. Tez.
 • [25] Yiğit, Y., 2016. Taze Salatalık Sebzelerden Kaynaklanan Bazı Mikrobiyel Sağlık Risklerinin Araştırılması, Yük. Lis.Tez
 • [26] Köçeroğlu, D., 2018. Kavurma İşleminin Karpuz Çekirdeği Yağının Oksidasyonu Üzerine Etkisi, Yük. Lis. Tez.
 • [27] Biçer, İ., 2018. Katlanmış Haploidi Tekniği İle Geliştirilen Kırkağaç Kavun Hibritlerinin Bazı Tarımsal Özellikleri, Yük. Lis. Tez.
 • [28] Pozan, K. 2019. Erişte Üretiminde Kavun Çekirdeği Tozu Kullanımı Ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi (Master'sthesis, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • [29] İnan, M. S., Güler, A. 2011. Ege Bölgesinde Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Kurutulmasında Kullanılan Değişik Sergi Tipleri Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.
 • [30] Kesgin, M. 2011. Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Gölgeleme Oranları Ve Örtü Materyallerinin Hasadı Geciktirmesi İle Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri GOÜ Fen Bil Ens. Yük. Lis. Tez.
 • [31] Boztepe, Ö. (2012). Sultani Çekirdeksiz Üzümlerinin Kükürtlenerek Kurutulmasında Farklı Kükürtleme Uygulamalarının Kuru Üzüm Randımanı Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar.Yük.Lis.Tez.
 • [32] Yurt, B. 2010. Etil Alkol İle Oksidatif Stres Oluşturulan Sıçanlarda Kayısı Ve Kayısı Çekirdeğinin Karaciğer Koruyucu Ve Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi, Yük. Lis. Tez.
 • [33] Türk, R., 1995. İncir. Meyvecilik 1. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 859. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 455. (Editör: T. Baraz). Sayfa: 307-322.
 • [34] Vardin, H., Abbasoğlu, M. 2004. Nar ekşisi ve narın diğer değerlendirme olanakları. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23, 195-196.
 • [35] Gölükçü, M., Tokgöz, H., Çelikyurt, M. A. 2005. Nar Çekirdeğinin Bazı Özellikleri Ve Nar Çekirdeği Yağının Yağ Asiti Bileşimi. Derim, 22(2), 33-40
 • [36] Yanmaz, R. 2014. Türkiye’nin Çekirdek Kabağı Potansiyeli, Çerezlik Kabak Çalıştayı Bildirileri, Syf: 1-12
 • [37] Coşkun, Ö. F., Gülşen, O., Şekerci, A. D., Yetişir, H., Pınar, H. 2016. Bazı çerezlik kabak hatlarında SSR markır analizi. Akademik Ziraat Dergisi, 6, 151-156.
 • [38] Pakyürek, Söylemez S, Yanmaz R. 2011. Farklı Karpuz Genotiplerinin Çerezlik Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Özet Kitabı, P-11-38, 94-94.
 • [39] Yegul, M., Yıldız, M., Ellialtıoğlu, Ş., Abak, K., 2012. Bazı Kabuksuz Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo styrica) Islah Hatlarında Tohum Verimi ve Kalitesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 22(1), 12-19.
 • [40] Çankaya, N. Özcan, M. 2017. A New Functıonal Addıtıve Obtaıned ByUsıng Jet Pulse Fılters: Pumpkın Seed Membrane, Tabkon, 2017.
 • [41] Bardaa, S., Halima, N. B., Aloui, F., Mansour, R. B., Jabeur, H., Bouaziz, M., Sahnoun, Z. 2016. Oil from pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds: evaluation of its functional properties on wound healing in rats. Lipids in health and disease, 15(1), 73.
 • [42] Yanmaz, R., Akan, S., Salman, A., Tarım, T. G., Tarım, H. B. B. G., Müdürlüğü, H. İ. 2016. Türkiye'den Toplanan Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duchesne) Genotiplerinde Meyve Et Rengi İle Karotenoid Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Bahçe (Özel Sayı), 45(2), 55-60.
 • [43] Özbek, Z.2018. Kabak Çekirdeği Yağının Mikroen kapsülasyonunun Optimizasyonu, Gıd. Müh. Dok. Tez.
 • [44] Alagawany, M., Farag, M. R., Abd El-Hack, M. E., Dhama, K. 2015) The practical application of sunflower meal in poultry nutrition. Adv. Anim. Vet. Sci, 3(12), 634-648.
 • [45] Srinivas, A., Pushpavathi, B., Lakshmi, B. K. M., Shashibushan, V. 2017. Effect of microwave radiation on seed mycoflora of sunflower at different storage periods. IJCS, 5(5), 1363-1367.
 • [46] Davis, J. P., Dean, L. L. 2016. Peanut Composition, Flavor And Nutrition. In Peanuts (Pp. 289- 345). AOCS Press.
 • [47] O'Neil, C., Nicklas, T. 2015. Tree Nut Consumption Is Associated With Better Nutrientade Quacy And Diet Quality In Adults: National Health And Nutrition Examination Survey 2005–2010. Nutrients, 7(1), 595-607.
 • [48] Bulló, M., Juanola-Falgarona, M., Hernández-Alonso, P., &Salas-Salvadó, J. (2015). Nutritionattributesandhealtheffects of pistachionuts. British Journal of Nutrition, 113(S2), S79- S93.
 • [49] Makni, M., Chtourou, Y., Fetoui, H., Garoui, E. M., Boudawara, T., Zeghal, N. 2011. Evaluation of the antioxidant, anti-inflammatory and hepatoprotective properties of vanillin in carbon tetrachloride-treated rats. European journal of pharmacology, 668(1-2), 133-139.
 • [50] Al Zuhair, H. A. N. A., El-Fattah, A. A. A., El-Sayed, M. I. 2000. Pumpkin-seed oil modulates the effect of felodipineand captopril in spontane ously hypertensi verats. Pharmacological Research, 41(5), 555-563.

Show References

Citation type: APAŞerife Bayram, Eda Güneş. (2020). Nutrients and Cucurbita Eaten from The Seed. International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, 3 ( 1 ) , 27-33. http://ijepem.com/volume-3/issue-1/article-4/
Citation: BibTex@article{2020, title={Nutrients and Cucurbita Eaten from The Seed}, volume={3}, number={1}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Şerife Bayram, Eda Güneş}, year={2020}, pages={27-33} }
Citation type: MLAŞerife Bayram, Eda Güneş. Nutrients and Cucurbita Eaten from The Seed. no. 3 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2020), pp. 27-33.