Volume 2 Issue 2 Article 2

Strengthening of Reinforced Concrete Structures Exposed to Fire

Writer(s): Adnan Karaduman 1,

Fire disaster caused by various reasons leads a serious damage to buildings and loss of life. Although buildings are constructed according to the regulations, fire disasters can cause serious damage to buildings. In some cases, it may be necessary to repair and strengthen the structural elements that are partially damaged in fire exposed structures. In this study, investigation and research based of column and beam reinforcement of burned area as the result fire breakout during concrete pouring at a 9th floor of reinforced concrete structure was discussed. During the analysis carried out, it was aimed to strengthen the damaged elements also not to overdesign lower floor column sections of the column load flow between the floors and to complete the reinforcement on the damaged floor. For this purpose, the column sections are modeled in one and two variables linear.Keyword(s): a:5:{i:0;s:19:"Reinforced concrete";i:1;s:11:"reinforcing";i:2;s:9:"repairing";i:3;s:4:"fire";i:4;s:13:"strengthening";},

 • [1] TBYKHY:Türkiye Betonarme Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2007, Ankara.
 • [2] TBYKHY:Türkiye Betonarme Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2009, Ankara.
 • [3] Erdem, H., Yüksek Sıcaklığa Maruz T-Kesitli Betonarme Kirişlerin Eğilme Taşıma Gücü , İMO Teknik Dergi, 2010 5023-5036, Yazı 328
 • [4] Uysal, A.,Yüksek Sıcaklığın Beton Üzerindeki Etkileri. İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü ,Yüksek LisanTezi, Aralık 2004.
 • [5] TS500:BetonarmeYapılarınTasarım ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, 2000,Ankara.
 • [6] ACI216 R-89. Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete Elements. ACI Committee 216,1994.
 • [7] Nadjai, A., Talamona, D, Ali, F., Fire Performance of Concrete Beams Reinforced with FRP Bars. Proceeding of the Int. Sympsium on Bond Behaviour of FRP in Structures, 2005;401-410.
 • [8] Hsu, J.H, Lin C.S., Residual Bearing Capabilities of Fire-exposed Reinforced Concrete Beams. International Journal of Applied Science and Engineering 2006;4(2):151- 163.
 • [9] Desai,S.B., Design of Reinforced Concrete Beams Under Fire Exposure Conditions. Mag. Concrete Res.1998;1:75-83.
 • [10] Erdem,H., Betonarme DöşemelerinTaşıma Gücü Üzerinde Yüksek Sıcaklık Etkisi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-MimarlıkFakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana,2008.
 • [11] Ünsal, T., Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Davranış ve Dayanımları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara , Şubat-1989.
 • [12] Tankut, T.,Can, H.,Betonarme Kirişlerin Eğilme İçin Güçlendirilmesi, Türkiye İnşaat Mühendisliği X. Teknik Kongresi, Ankara, Ekim -1989.
 • [13] Bayülke, N., Depremde Hasar Gören Yapıların Onarımı , Türkiye Mühendislik Haberleri, No:276, Mart-1978.
 • [14] Arıoğlu, E.,Arıoğlu, Ü.,Anadol, K., 1967 Akyazı Depreminden Ağır Hasar Gören Sakarya Valilik Binası Onarım ve Takviye Projesi, Türkiye’de Deprem Sorunu ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, O.D.T.Ü., Ankara, 1972.
 • [15] Bayülke, N., Depremde Hasar Gören Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi, T.M.M.O.B.İnşaat Mühendisleri Odası,Ankara,1984.
 • [16] Doğangül, A., 2017, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Show References

Citation type: APAAdnan Karaduman. (2019). Strengthening of Reinforced Concrete Structures Exposed to Fire. International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, 2 ( 2 ) , 62-67. http://ijepem.com/volume-2/issue-2/article-2/
Citation: BibTex@article{2019, title={Strengthening of Reinforced Concrete Structures Exposed to Fire}, volume={2}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Adnan Karaduman}, year={2019}, pages={62-67} }
Citation type: MLAAdnan Karaduman. Strengthening of Reinforced Concrete Structures Exposed to Fire. no. 2 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2019), pp. 62-67.