Volume 1 Issue 4 Article 3

Utilization of Wastewater Treatment Sludge and Agricultural Wastes Together as A Compost

Writer(s): Ummugulsum Gunay 1, Sukru Dursun 2,

While the use of sewage sludge is common for agriculture application in worldwide, the case is reverse in in Turkey. Incentive studies will be made about the use of sewage sludge in agriculture land, country economy will be improved and disposal of sewage sludge will be provided in Turkey. In addition, as a result of unsuitable production techniques on agricultural land, the soil loses with its elements which are important for the plant growth in the course of time, leading to inefficiency of the soil. The most important reason for this inefficiency arises from the release of atmospheric carbon. In this context, the use of sewage sludge in agriculture can regulate the structure of the soil as well as provide the disposal of sewage sludge. Since the nutrient elements in the sludge contain the necessary elements for the soil which they can regulate the structure of the land. The use of this sewage sludge in agriculture will make the land in the inadequate regions more efficient in terms of organic matter for the soil.Keyword(s): sewage sludge, solid waste, recycling, soil quality,

 • [1] Eriçyel K., 2008, Composting of yeast industry bio solids by using hazelnut husk and shredded cornstalk as building agents, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 1.
 • [2] Özyazıcı M. A., Özyazıcı G., Bayraklı B., 2012, Arıtma çamuru uygulamalarının toprağın ekstrakte edilebilir demir, bakır, çinko ve mangan kapsamı üzerindeki etkileri, Toprak Su Dergisi, 2012, (1) 2: 110-118.
 • [3] Angın İ., Yağanoğlu A. V., 2009, Arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal toprak düzenleyici
 • [4] Uzun P., Bilgili U., 2011, Arıtma çamurlarının tarımda kullanım olanakları, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146.
 • [5] Soyergin S., 2003, Organik tarımda toprak verimliliğinin korunması, gübreler ve organik toprak iyileştiricileri, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.
 • [6] Özdemir N., Kop Durmuş Ö. T., 2016, Organik düzenleyicilerin asit, nötr ve alkalin toprakların agregat stabilitesi üzerine etkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 4 (1) 22 – 26.
 • [7] Web page: www.cem.gov.tr/erozyon/Libraries/cem_sunum/İlker_ANGIN.sflb.ashx , [retrieval date: 07.05.2018].
 • [8] Filibeli A., 2009, Arıtma çamurlarının genel özellikleri, işleme ve bertaraf yöntemleri, 9.COBcamuregitimnotu11Aralik09Antalya.
 • [9] Web page: http://www.bhrgroup.co.uk, [retrieval date: 30.05.2018].
 • [10] Web page: httpweb.deu.edu.trerdintrderskati_atikders_notkompost.pdf , [retrieval date: 05.12.2017].
 • [11] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2011, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Arıtma çamurları 850CK0101, Ankara, 2011.
 • [12] Web page: content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/67658/47820/çamur_özellikler-ders_2.ppt, [retrieval date: 05.12.2017].
 • [13] Varank G., 2006, Aerobik olarak stabilize edilmiş katı atıklar ile kompost ürününün karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bİlimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 20.
 • [14] Web page: httpweb.deu.edu.trerdintrderskati_atikders_notkompost.pdf, [retrieval date: 05.12.2017].
 • [15] Erdener U., 2010, Farklı karıştırma uygulamalarının kompost üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, s. 20.
 • [16] Web page: httpweb.deu.edu.trerdintrderskati_atikders_notkompost.pdf [retrieval date: 05.12.2017].
 • [17] Öztürk İ., 2014, Katı atık yönetimi ve AB uyumlu uygulamaları, Istaç A.Ş. Teknik kitaplar serisi, İnkılâp Kitabevi Yayın San. Tic. A.Ş., İstanbul.
 • [18] Yıldız Ş., Ölmez E:, Kiriş A., 2009, Kompost Teknolojileri ve İstanbul’daki Uygulamaları, Kompostlaştırma Sistemleri ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, 18-19 Haziran 2009, Barcelò Eresin Topkapı Hotel- İstanbul.
 • [19] Gajalakshmı S., Abbasi S.A., 2008, Solid Waste Management by Composting: State of The Art, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 38:311– 400.
 • [20] Vanlalmawii E.,Awasthi M., 2016, Municipal Solid Waste Composting- A review, International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, Vol-4, Iss-2, Spl. Issue-1 Apr.-2016.
 • [21] Öztürk İ., Arıkan O., Altınbaş M., Alp K., Güven H., 2015, Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri El Kitabı, Mayıs 2015, Türkiye Belediyeler Birliği, Korza Yayıncılık Basım San. Ve Tic. A.Ş., Ankara. Öztürk İ., Timur H., Koşan U., 2005, Atıksu Arıtımının Esasları; Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, İstanbul.
 • [22] Taşatar, B. , “Endüstriyel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bazı Toprak Özelliklerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 1997.
 • [23] Zengin M., 2013, S.Ü Toprak Bilgisi Uygulama Notları, S.Ü Ziraat Fakültesi Toprak Bil. ve Bitki Besleme Bölümü.
 • [24] Web Page: http://agronomy.ifas.ufl.edu/research/forage-evaluation-support-laboratory/dry-and-organic-matter/ [retrieval date: 05.12.2017].
 • [25] Uzuner B.A.,2007, Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü.
 • [26] S.Ü Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı Deney Föyü, (2016-2017).
 • [27] Fersiz S., Veli S., Dağaşan L., Türker M., 2010, Kompostla¬mada vinasın etkisi. 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • [28] Web page: https://www.mantarsatis.com/bilgiler_kompostlasmaya-etki-eden faktorler_222.htm [Retrieval date: 20.02.2018].
 • [29] Arslan Topal E. I., Topal M., 2013, Kompost Standartları Üzerine Bir Derleme, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 2(2) 85-108.

Show References

Citation type: APAUmmugulsum Gunay, Sukru Dursun. (2018). Utilization of Wastewater Treatment Sludge and Agricultural Wastes Together as A Compost. International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, 1 ( 4 ) , 103-109. http://ijepem.com/volume-1/issue-4/article-3/
Citation: BibTex@article{2018, title={Utilization of Wastewater Treatment Sludge and Agricultural Wastes Together as A Compost}, volume={1}, number={4}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Ummugulsum Gunay, Sukru Dursun}, year={2018}, pages={103-109} }
Citation type: MLAUmmugulsum Gunay, Sukru Dursun. Utilization of Wastewater Treatment Sludge and Agricultural Wastes Together as A Compost. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 103-109.