Volume 1 Issue 2 Article 3

Studies of Chilodonella Cyprini Sin. (Piscicola) Infection (Chilodonellidae, Chilodonella) In the Preajba Valley River Basin (Romania)

Writer(s): Goga Ionelia Claudia 1, Mititelu-Ionuş Oana 2, Tîmburescu Constanţa 3,

Through a series of researches and field sampling within the Preajba River Basin, in 2011, we identified the Chilodonella cyprini parasite in carp (Cyprinus carpio), this parasite, being the most frequent and dangerous ectoparasite of the ciliated protozoa. The presence of the parasite in tegument level was revealed by cleaning the scales and microscopic visualization.Keyword(s): Chilodonella cyprini, ectoparasite, chilodonellosis, lakes, Preajba Valley,

 • [1] Ionuș O., Goga C. and Avram M., 2014, Morphological and morphometric analysis of the Preajba Valley Lakes (Dolj county, Romania), Lakes, reservoirs and ponds, 8(2):68-8.1.
 • [2] Mititelu-Ionuș O. and Avram M., 2016. Spatial and temporal dynamics of human pressure within the Preajba catchment area, Romania. Forum Geografic, XV(1), 34-44. doi: 10.5775/fg.2016.070.i.
 • [3] Goga I. C., 2009, Boli parazitare semnalate la peştii dulcicoli din bazinul hidrografic Valea Preajba, Simpozionul Internaţional “Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale”, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Zoologie. Chişinău, Edit. Ştiinţa, 256- 260.
 • [4] Goga I. C., 2010, The mycosis generated by Saprolegnia parasitica in the fresh-water fish of the Cyprinidae family, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei Craiova, 26(2): 161-164.
 • [5] Goga I. C. and Tîmburescu C., 2011, Ichthyophthirius multifiliis infection at Carassius gibelio from the small reservoirs within the Preajba Valley, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei Craiova, 27(2): 129-132.
 • [6] Goga I. C. and Codreanu – Bălcescu D., 2011, The trematode Clinostomum complanatum (Platyhelminthes: Digenea) identified at the perch from the small reservoirs along the Preajba river, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei Craiova, 27(1): 115-118.
 • [7] Bănărescu, P., 1964, Fauna R. P. R. Pisces, Osteichthyes, Edit. Academiei R. P. R, Bucureşti, 195-216, 225-247, 561-647, 691-813, 866-872, 866-872, 897-909.
 • [8] Schäperclaus, W., 1979, Fischkrankheiten, Akademic Verlag Berlin, 1-2: 1-510, 512-943.
 • [9] Vulpe V., 2007, Paraziţi şi parazitoze ale peştilor dulcicoli. Iaşi, Edit. Ştef, Galaţi, 237 pp.
 • [10] Munteanu Gabriela and Bogatu D., 2008, Tratat de ihtiopatologie. Edit. Excelsior Art, Timişoara, 827 pp.
 • [11] Cojocaru, C. D., 2006, Studiul ihtioparazitofaunei Banatului, Teză de doctorat, Facultatea de Medicină Veterinară, Timişoara, 614 pp.
 • [12] Dăscălescu, P. and Costea M., 2014, Bolile peştilor de acvacultură (Metode de diagnostic, tratament şi biosecuritate), Edit. Coral Sanivet, Bucureşti, 431 pp.
 • [13] Moroff, 1902, is the author of the species Chilodonella cyprini (Moroff, 1902)
 • [14] Strand, 1928, Miscelanea nomenclatorica zoological et paleontologica. Archiv für Naturgeschichte, Abteilung A. Berlin, 92: 30-75.
 • [15] Oțel V., and Constantin Gh., 1989, Ghid ihtiopatologic pentru piscicultura din Delta Dunării, Bucureştii Noi, Bucureşti, 153 pp.
 • [16] *** 2000. Legea 5/2000 privind regimul ariilor protejate din judeţul Dolj (Complexul Lacustru Preajba-Făcăi.

Show References

Citation type: APAGoga Ionelia Claudia, Mititelu-Ionuş Oana, Tîmburescu Constanţa. (2018). Studies of Chilodonella Cyprini Sin. (Piscicola) Infection (Chilodonellidae, Chilodonella) In the Preajba Valley River Basin (Romania). International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, 1 ( 2 ) , 39-43. http://ijepem.com/volume-1/issue-2/article-3/
Citation: BibTex@article{2018, title={Studies of Chilodonella Cyprini Sin. (Piscicola) Infection (Chilodonellidae, Chilodonella) In the Preajba Valley River Basin (Romania)}, volume={1}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Goga Ionelia Claudia, Mititelu-Ionuş Oana, Tîmburescu Constanţa}, year={2018}, pages={39-43} }
Citation type: MLAGoga Ionelia Claudia, Mititelu-Ionuş Oana, Tîmburescu Constanţa. Studies of Chilodonella Cyprini Sin. (Piscicola) Infection (Chilodonellidae, Chilodonella) In the Preajba Valley River Basin (Romania). no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 39-43.